Grävning / Markarbeten

I företaget finns nu en grävmaskin på 3,5 ton. Den går på larver och gör minimal skada i trädgården, samtidigt som den lätt tar sig fram i trånga utrymmen. Jag som byggare är under upplärning inom grävning och tar därför i nuläget endast mindre arbeten och det till en lägre timpenning än mer erfarna grävfirmor.

Vi utför:

  • Bortgrävning av stubbar/buskar
  • Anläggning av grusgångar/uppfarter
  • Schaktning inför byggnation
  • Dräneringsarbeten
  • Grävning för avloppsanläggningar
  • Grävning för fiber

Grävning sker med utgångspunkt från Västermo och Stora Sundby men även i Eskilstuna, Arboga, Kungsör, Köping, Katrineholm och närliggande områden.

Debiteras för utkörning av grävmaskinen 150kr/milen och för diesel under grävning. I övrigt pris enligt offert eller timdebitering på 420kr/h ex moms.

s.grävning avlopp