Byta tak och takunderhåll

Behöver ditt tak ses över eller rent av bytas ut? Ett tak håller inte tätt för evigt utan underhåll. Därför är det viktigt att du kontrollerar att takbeläggningen är hel och intakt. Många lägger ner stora pengar på att renovera huset invändigt men glömmer taket. Går du i tankar om att byta ut tät- och ytskikt på ditt tak så hjälper vi dig. Använd kontaktformuläret för att beskriva ditt ev. problem samt för att ställa frågor i ämnet så återkommer vi och bokar in ett kostnadsfritt hembesök.

image

Viktigt att tänka på avseende tak

Är tätskiktet – oftast bestående av papp – intakt? Om det finns brister i tätskiktet kanske t.ex. råsponten där under är rutten och behöver bytas.

Vill du byta ytmaterial?

Kanske har du ett plåttak men vill byta ut det och lägga tegel istället, eller tvärtom. Nästan alltid innebär detta att du också måste riva bort och byta papp samt läkt. Att tänka på om du byter från plåt till tegel är att tegel väger väldigt mycket mer än ett plåttak, så frågan du behöver ställa dig är om konstruktionen är tillräckligt kraftig för den extra vikten.

Hur ser plåt och vindskivor ut?

Är vindskivor och fotbrädor ruttna/fula så kanske det är läge att passa på att byta dessa i samband med takrenoveringen.

Är hängrännor och stuprör intakta? En översyn och rengöring av dessa är alltid att rekommendera.