Kaminer

Vi samarbetar med Kamincenter Elda butiken som du hittar på Eskilstunavägen 30 i Torshälla. Vi monterar dom flesta kaminer, kassetter och skorstenar på marknaden! Jag som snickare är alltså också utbildad kaminmontör och svarar gärna på dina frågor kring såväl själva kaminerna som skorstenar, taksäkerhet och andra funderingar. Vi har stor erfarenhet av såväl montering av nya kaminer som demontering av gamla.

image

Självklart hjälper vi dig att mäta, räkna och komma med förslag på vad som kan passa hemma hos just dig. Det är mycket att tänka på när man ska installera en kamin, nedan presenterar vi de frågor du bör ha svar på dessförinnan. Kontakta oss gärna så kommer vi ut och gör en kostnadsfri bedömning av dina möjligheter.

Frågor du bör ställa dig

Vilket är syftet med kaminen?

Ska den ersätta eller komplettera övrig uppvärmning. Eller ska den mer finnas där som en mysfaktor.

Ska du ha en separat lufttillförsel till kaminen?

Om du inte drar ut ett rör genom antingen väggen bakom kaminen eller golvet under kommer din kamin att använda sig av den varma inomhusluften för att få syre. Med en tilluftsanslutning tar kaminen istället uteluft för detta ändamål vilket bl.a. är bättre ur energisynpunkt.

Finns det redan en murstock med skorsten i ditt hus?

Är denna tät och godkänd för att elda? I sådant fall kan det vara att rekommendera att utnyttja denna och istället bakansluta kaminen. En sådan bakanslutning medför att du inte behöver köpa någon ny skorsten till din kamin, vilket blir en avsevärd skillnad prismässigt.

Hur ser det ut i bjälklaget (golvet) där kaminen ska stå?

Finns det bärighet, eller måste golvet förstärkas? Om det är trägolv måste du även ha en plåt, golvglas eller klinker framför kaminen med tanke på gnistspridning vid öppnande av luckorna.

Hur ser det ut i taket/bjälklaget där skorstenen ska fram?

Finns det el- eller vattenrör som blir i vägen. Eller kanske rent av en takstol som blockerar där skorstenen är tänkt att dras. En takstol går oftast att växla av vilket löser problemet. Men innan man gör ingrepp i konstruktionen eller tar dit elektriker/rörmokare kan det vara lönsamt att fundera över om kaminen går att placera på något annat ställe i huset.

Hur ser det ut på yttertaket?

Finns det t.ex. en altan som medför att du inte kan gå upp med takstegen i en rak linje bredvid skorstenen? I sådant fall kanske du måste köpa till en takbrygga för sotaren. Finns väldigt tydliga regler för hur taksäkerheten ska se ut. Uppfylls inte dessa kan du få nedslag på den besiktning som alltid är obligatorisk efter att kaminen blivit monterad.

Hur långt ner från nock hamnar skorstenen?

Blir skorstenen högre än 120cm i ovankant måste den kompletteras med en stege. Också detta ett krav för sotarens säkerhet. Då skorstenen alltid måste nå över nocken på ditt hus kan den om den kommer upp långt ner på yttertaket, alltså behöva göras högre än 120cm. Var skorstenen kommer upp avgörs för övrigt av var kaminen placeras i ditt hus.

Får du bygglov för ditt projekt?

Kontrollera detta med din kommun innan du funderar vidare. Alltid är det någon som har synpunkter så kolla med dina grannar först också. Ofta räcker det med att människor har blivit informerade från början och känner sig sedda för att dom ska ha en mer positiv och förlåtande syn på om det t.ex. ryker åt deras håll ibland.

Har du en öppen spis i huset?

I detta fallet kanske det inte är en kamin utan istället en kassett du ska investera i. Vilket enkelt beskrivet är en insats som monteras in i din öppna spis. Skillnaden mellan att elda i en kassett mot att elda i en öppen spis utan kassett är enorm. Istället för att ”elda för kråkorna” får du med hjälp av en kassett alltså den mesta möjliga värmen att stanna kvar inne i ditt hus.

De flesta av dessa frågor ovan är helt avgörande för hur mycket material som går åt men också för hur lång tid det tar att montera din kamin och skorsten. Med andra ord är de helt avgörande för hur mycket det kommer att kosta dig.